Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä & rekisteriasioista vastaa henkilö

East Coast Events oy. 

Ruotsinsalmenkatu 22 A 10 

48100 Kotka 

Y-tunnus: 3092909-9

 

Rekisteristä vastaa East Coast Events oy:n toimitusjohtaja Samu Hauru. 

Rekisterin käyttötarkoitus 

Rekisterin tietoja käytetään festivaalin markkinoinnin ja toiminnan kehittämiseen. 

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Tietoja kerätään sivustolla vierailevan asiakkaan suostumuksen perusteella. 

Rekisterin tietosisältö
Sivusto kerää vierailijoista kävijädataa evästeiden avulla Google Analytics sekä Matomo työkaluilla.  

Tietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen henkilötietojen käyttötarkoituksen kannalta, kuitenkin enintään 3-vuotta niiden syntymisestä eteenpäin. 

Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteriin lisätään tietoja sivustolla tehtyjen vierailujen perusteella hyödyntäen Google Analytics sekä Matomo työkaluja. 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

Tietoja käytetään ainoastaan East Coast Events oy:n sisäisesti eikä niitä luovuteta EU:n talousalueelle tai sen ulkopuolelle. Pidätämme oikeuden luovuttaa tietoja East Coast Events oy:n kumppaneille East Coast Events oy:n määrittämiin tarkoituksiin. Jos tietoja luovutetaan voimassa olevan lainsäädännön toteutumisesta, huolehditaan sopimuksin. 

Evästeiden käyttö

Evästedatan avulla analysoimme yksittäisten käyttäjien ja käyttäjäryhmien toimia verkkopalvelussa Google Analytics sekä Matomo kävijäseurannan avulla. Analysoidun tiedon perusteella pystymme kehittämään verkkopalvelumme käytettävyyttä ja sisältöjä paremmin palvelevaksi.

Rekisterin suojaus 
Henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä ja käsittelemiseltä. 

Google Analytics -palvelulla kerätyt tiedot säilytetään Googlen Analytics-työkalussa. Google Analyticsin keräämät, tallentamat ja analysoimat tiedot eivät sisällä henkilön tunnistamisen mahdollistavia tietoja. Lisäksi Google hallinnoi näitä tietoja tietosuojakäytäntönsä mukaisesti. 

Matomo -palvelulla kerätyt tiedot säilytetään Matomo-työkalussa. Matomon keräämät, tallentamat ja analysoimat tiedot eivät sisällä henkilön tunnistamisen mahdollistavia tietoja. Lisäksi Matomo hallinnoi näitä tietoja tietosuojakäytäntönsä mukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia selainvalmistajan ohjeiden mukaisesti sekä tyhjentää mahdolliset evästeet selaimen välimuistista. Evästeiden tyhjentäminen ei lopeta mahdollista tiedon keruuta.

Oikeus tehdä valitus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille, jos rekisteröity katsoo, että hänen oikeuksiaan on tietosuoja-asetuksen valossa loukattu: 

Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki.